Rakar Rally – Stage 11

Stage 11 – mødet med Empty Quarter

I går måtte jeg æde sand i sandstormen på vej hjem til bivuakken på hele transportstykket, men i dag var vinden heldigvis ikke så kraftig og sandet lettere at køre i, som jeg kender det fra Abu Dhabi. Jeg tror ikke jeg kan være mere på udebane i de her omgivelser i Empty Quarter og det er sjovt at tænke på det er hverdag for mange af mine konkurrenter, som bor tæt på sand og dunes til dagligt. Til trods for det, så trives jeg og ser glæden i at kunne rykker mig dagligt… og nårh ja – så er det skide sjovt!

Jeg taber langt mindre tid fra de forreste kører i løbet, end jeg gjorde til at starte med og derfor er det en fornøjelse at kunne se resultaterne komme, fordi det detaljearbejde jeg nyder, gør en forskel. Hver gang der er noget som ikke virker og jeg ved hvor jeg misser tid, kan jeg optimere og blive skarpere.
Det kan være alt fra at spise på det rigtige tidspunkt, til søvnrytme, til indstilling af bike… og 100 andre ting. Det er det som gør det sjovt – jeg kan altid blive lidt bedre end i går og der er en belønning at hente hver dag.

I dag sad jeg fast 2 gange, som desværre gjorde jeg mistede tid, men jeg fik også indhentet lidt igen. Dermed ender jeg som nr. 54 i dag og fortsætter som nr. 45 samlet. Jeg blev nr. 27. i Rally2 klassen og er her nr. 23 samlet. Jeg blev 10. bedste rookie og fastholder en samlet 7. plads.

//

Yesterday I had to eat sand in the sandstorm on the way home to the bivouac on the entire transport section, but today luckily the wind was not as strong and the sand easier to drive in, as I know it from Abu Dhabi. I don't think I can be out on the field any more in these surroundings in the Empty Quarter and it's funny to think that this is everyday life for many of my competitors who live close to sand and dunes on a daily basis. Despite that, I thrive and see the joy in being able to push myself daily... and when yes - it's fucking fun!

I'm losing far less time from the front drivers in the race than I did to start with and so it's a pleasure to be able to see the results coming in because the detail work I enjoy makes a difference. Every time something doesn't work and I know where I'm wasting time, I can optimize and become sharper.
It can be everything from eating at the right time, to sleep rhythm, to bike settings... and 100 other things. That's what makes it fun - I can always be a little better than yesterday and there's a reward to pick up every day.

Today I got stuck 2 times, which unfortunately made me lose time, but I also caught up a bit again. Thus, I end up as No. 54 today and continue as No. 45 overall. I was No. 27 in the Rally2 class and am here No. 23 overall. I became 10th best rookie and maintain an overall 7th place.